beth&davidT.jpg (27556 bytes)

Beth Sheligo, President of the GWS and David Thompson of Valckenberg International